ทางเลี่ยงก่อสร้างในโครงการทางหลวงสายหลัก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2554


กรมทางหลวงแนะนำทางเลี่ยงถนนที่ก่อสร้างในโครงการทางหลวงสายหลักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

นายวันชัย  ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า  ตามที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ และได้ขยายพื้นที่อย่างกว้างขวางมายังเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งผลให้โครงสร้างชั้นทาง  เส้นทางสายหลักของกรมทางหลวงในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการฟื้นฟูทางหลวงให้กลับมามีสภาพแข็งแรงสามารถใช้งานได้ตามปกติ  พร้อมรองรับการจราจร   กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้เริ่มมา ตั้งแต่เดือนเมษายน  และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2555   ซึ่งจะส่งผลกระทบในการสัญจรไปมาของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง กรมทางหลวงจึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงในการเดินทาง ดังนี้

ทางเลี่ยงที่ 1 จากทิศเหนือ มีทางเลี่ยง 2 ทาง ดังนี้

1. จากอยุธยา ให้ใช้ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) มาถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน ให้เลี้ยวซ้ายไปทางสระบุรี ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) แล้วให้ชิดซ้ายขึ้นสะพาน เพื่อเข้าถนนวงแหวนด้านตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 9) ไปบางนาแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯได้ ดังนี้

1.1 ถึงต่างระดับธัญบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต – องครักษ์ ถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตให้ขึ้นไปทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์เข้ากรุงเทพฯ

1.2 ถึงต่างระดับรามอินทราก็สามารถเลี้ยวซ้ายกลับรถไปทางมีนบุรีได้ หรือเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพฯ โดยเข้าถนนรามอินทราได้

2. จากทิศเหนือใช้ถนนอยุธยา – อ.เสนา ทางหลวงหมายเลข 3263 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 347 สายปทุมธานี – อยุธยาตรงข้ามแยกต่างระดับสาย 9 ถึงแยกเทคโนโลยีปทุมธานีเข้ากรุงเทพฯได้ โดยเลี้ยวซ้ายที่แยกบางพูน ตรงไปทางต่างระดับรังสิต เลี้ยวขึ้นไปทางต่างระดับดอนเมืองโทลเวย์

ทางเลี่ยงที่ 2 จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีเส้นทางแนะนำ ดังนี้

1. จาก จ.สระบุรี ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1) เลี้ยวซ้ายเข้า อ.หนองแค (ทางหมายหมายเลข 3261) วิ่งเข้าทางหลวงหมายเลข 305 มารังสิตถึงหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เลี้ยวซ้ายขึ้นไปใช้ ดอนเมืองโทลเวย์เข้ากรุงเทพฯ

2. ทางหลวงหมายเลข 1 โดยกายภาพของถนน มีจำนวน 10 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นขาออก 5 ช่องจราจร ขาเข้า 5 ช่องจราจร มีทั้งทางหลักและทางขนาน ฉะนั้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างการจราจรสามารถผ่านได้ตลอด แต่จะไม่สะดวกเท่าที่ควร การเคลื่อนตัวจะช้าเนื่องจากมีการปิดช่องจราจรบางช่วงเพื่อการก่อสร้าง

ทางเลี่ยงที่ 3 จากจังหวัดสุพรรณบุรี หรือทิศตะวันตก แบ่งเป็น 2 ทาง ดังนี้

1. เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 เส้นทางเดิม โดยรถที่มาจากสุพรรณบุรีผ่านแยกนพวงค์ วิ่งผ่านบริเวณก่อสร้างระยะทางประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร ซึ่งการเคลื่อนตัวของรถอาจชะลอตัวช้า และต้องระมัดระวังในการเดินทาง พอพ้นบริเวณก่อสร้างถึงแยกทางหลวงหมายเลข 340 ตัดทางหลวงหมายเลข 9 ให้ใช้ถนน 345 เข้ากรุงเทพฯได้ 2 ทาง คือ
1.1 ไปแยกบางคูวัด
1.2 ไปทางถนนราชพฤกษ์ ถนนรัตนาธิเบศ เข้าสู่กรุงเทพฯ

2. จาก จ.สุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าแยกนพวงค์ เข้าทางหลวงหมายเลข 346 ลาดหลุมแก้ว – ปทุมธานีตรงไปรังสิต สามารถเข้ากรุงเทพฯ 2 ทาง ดังนี้

2.1 ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ให้เลี้ยวขึ้นทางด่วนอุดรรัถยาเข้ากรุงเทพฯ

2.2 วิ่งตรงไปรังสิตแล้วใช้ดอนเมืองโทลเวย์ ไปกรุงเทพฯต่อได้

ทางเลี่ยงที่ 4 จากทิศใต้

1. จากจ.นครปฐม เมื่อมาถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรี ให้ตรงไปใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวง
หมายเลข 4) ตรงไปแยกบางแคเลี้ยวเข้าถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) ถึงต่างระดับฉิมพลี
ใช้ทางยกระดับบรมราชชนนีเข้ากรุงเทพฯ

2. ถึงแยกบางแคแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนกาญจนาภิเษกเข้าไปใช้ถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ขึ้นทางด่วนเข้ากรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในทางกลับกัน ประชาชนสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯไปภูมิภาคต่าง ๆ ในเส้นทางเดียวกัน กับขาเข้า
อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางให้กับประชาชน กรมทางหลวงได้มีมาตรการลดผลกระทบจากโครงการดังกล่าว โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง จัดประชุมโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ได้แก่แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง ผู้ควบคุมงาน บริษัทผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชุมร่วมกัน เพื่อจะได้รับทราบข้อจำกัดในการทำงานต่างๆ ให้สามารถวางแผนช่วงเวลาของการทำงานในแต่ละวันได้ เพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด โดยประชาชนสามารถสอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และสอบถามรายละเอียดเส้นทางเลี่ยง ทางลัด ได้ที่

1. เว็บไซต์กรมทางหลวง http://www.doh.go.th
2. แขวงการทางอยุธยา โทร. 035-241-1092 , 035-245-093
3. แขวงการทางกรุงเทพ โทร. 02-552-7299 , 02-552-7331 ,02-521-0658 , 02-521-0355
4. แขวงการทางปทุมธานี โทร. 02-529-1442
5. แขวงการทางสมุทรสาคร โทร. 02-420-6822 , 02-420-6823 , 02-420-1406

6. สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี โทร. 02-527-2488 , 02526-6397

7. สำนักงานบำรุงทางธนบุรี โทร 02-4358288-9
– หมวดการทางบางขุนเทียนที่ 2 โทร 02-4511649

– หมวดการทางภาษีเจริญ โทร 02-4353159

– หมวดการทางตลิ่งชัน โทร 02-4341688

8. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทางในระหว่างการก่อสร้างในครั้งนี้ ทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่แนะนำ เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)

แนะนำเส้นทางเลี่ยง

ที่มา: กรมทางหลวง

Advertisements