ชูพิมพ์เขียวแผนแม่บทยานยนต์


เน้นพัฒนาบุคลากร-หนุนรถพลังงานทางเลือก

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าร่างแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมทำแผนแม่บท และในเดือน ก.ค. สถาบันยานยนต์จะจัดการประชุมซีอีโอ ฟอรั่ม เพื่อเชิญผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะต่อไป โดยมีผู้บริหารบริษัทประกอบรถจักรยานยนต์ 7 บริษัท บริษัทประกอบรถยนต์นั่งและกระบะ 16 บริษัท และผู้แทนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาให้ความเห็น ซึ่งแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับที่ 1-2 เน้นส่งเสริมผู้ผลิตรถยนต์ แต่แผนฉบับที่ 3 จะเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยเพื่อให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายปฏิมากล่าวว่า สถาบันยานยนต์เห็นว่าแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 ด้าน คือ 1.การผลิตรถที่ในอนาคต เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 2.การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 386 บริษัท และมีผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเอสเอ็มอี 1,700 บริษัท 3.การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์มีบุคลากร 700,000 คน แบ่งเป็นผู้ประกอบรถยนต์ 50,000 คน ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ 200,000 คน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 350,000 คน อุตสาหกรรมสนับสนุน 100,000 คน โดยสถาบันยานยนต์คาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเพิ่มขึ้น 100,000 คน

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับที่ 1 และ 2 ทำให้เกิดโปรดักแชมเปี้ยน 2 ตัว คือ รถปิกอัพและรถอีโคคาร์ ซึ่งการจะกำหนดโปรดักแชมเปี้ยนตัวที่ 3 อาจกำหนดได้ลำบาก เพราะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงานมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานให้กับรถยนต์ทุกรุ่นอยู่แล้ว เช่น รถปิกอัพ

Source: ไทยรัฐ

Advertisements