Renault Alpine A110-50 Concept – มันปรี๊ดถึงใจ


ข่าวคราวของรถต้นแบบ Renault Alpine A110-50 อาจจะออกสู่โลกไซเบอร์มาแล้วซักพัก และหลายๆเว็บไซด์ทั้งไทยและเทศก็ได้นำเรื่องราวของเจ้ารถต้นแบบตัวนี้มาเสนอไปหลายสัปดาห์แล้ว ผมก็ยังไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องราวของมันมาลงใน…